WARSZTATY

Zapraszam Cię na magiczne warsztaty

“Dzika Dusza – Dzikie Ciało”

Przebudzenie Dzikiej Kobiety oraz jej pierwotnego źródła mocy.

10-12. maja, 2019

“Karma na Wsi”, Szadek k/ Łodzi

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ TUTAJ

[separator type=”thin”]

“Shakti Ucieleśniona”

Przebudzenie ciała do przyjęcia przepływu ożywiającej Shakti. Zaawansowane, kameralne (6 osób!) warsztaty dla Kobiet, które kroczą drogą prawdy i Miłości i mają doświadczenie z pracą przez ciało.

10-14. lipca, 2019

Ośrodek “K-ochana”, Kornatka k/ Krakowa

[separator type=”thin”]

“Spotkanie z Wielką Matką”

Uzdrowienie tzw. “matczynej rany” poprzez powrót na Łono Miłości oraz ponowne połączenie z Siecią Życia.

27-29. września, 2019

“Karma na Wsi”, Szadek k/ Łodzi

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ TUTAJ

[separator type=”thin”]

“Zanurzenie w Esencji Miłości”

Transformujące przebudzenie do doświadczania Miłości na poziomie fizycznym, komórkowym, a nie jedynie jako abstrakcyjnego konstruktu myślowego.

03-06. października, 2019

Kotlina Kłodzka (TBA)

[separator type=”thin”]

“Świątynia Dzikiej Kobiecości”

Przebudzenie Łona poprzez otwieranie 8 mistycznych bram prowadzących do Łona Kreacji.

cykliczne spotkania 09.2019 – 06.2020, start 14.09.2019

[separator type=”thin”]

“Wiedźmy na Kawie”

Otwarte spotkania w Kobiecym Kręgu, Łódź

[separator type=”thin”]

“Spotkaj swoje Zwierzę Mocy”

Obecnie dostępne jako sesje indywidualne.

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ TUTAJ

OPINIE